image description

МНС Рэспублікі Беларусь

1917–1941 гады

1918 г. 17 красавіка.

Савет Народных Камісараў РСФСР прыняў дэкрэт "Аб арганізацыі дзяржаўных мер барацьбы з агнём" - першы ўрадавы акт, які надаў пажарнай справе агульнадзяржаўную значнасць.

1918 г. кастрычнік.

У Маскве праведзена Усерасійская канферэнцыя пажарных работнікаў, у рабоце якой прынялі ўдзел прадстаўнікі беларускай пажарнай аховы.

1919 г. 1 студзеня.

Абвешчаная Беларуская ССР.

1919 г. 28 студзеня.

Пачатак савецка-польскай вайны; тэрыторыя Беларусі зноў становіцца арэнай баявых дзеянняў.

1919 г. 27 лютага.

У Мінску з удзелам прадстаўнікоў суседніх рэгіёнаў адкрыўся першы з'езд пажарных дзеячаў Мінскай губерні, на якім разглядаліся пытанні аднаўлення і далейшага развіцця пажарнай справы ў рэспубліцы.

1919 г. 3 лістапада.

З прыняццем Вышэйшым Саветам Народнай Гаспадаркі РСФСР пастановы "Аб змяненні Палажэння аб кіраванні пажарнай і страхавой справай" дзяржава ўзяла на сябе выдаткі на арганізацыю і ўтрыманне пажарнай аховы.

1920 г. 16 студзеня.

У БССР сцвярджаецца Палажэнне аб арганізацыі пры павятовых аддзелах народнай гаспадаркі пажарных аддзелаў.

1920 г. 12 ліпеня.

На пасяджэнні Малога СНК РСФСР прынята рашэнне аб аддзяленні пажарнай справы ад страхавога і засяроджванні яго ў Народным камісарыяце ўнутраных спраў (НКУС), дзе быў утвораны Цэнтральны пажарны аддзел (ЦПО).

1920 г. 24 кастрычніка.

У адпаведнасці з рашэннем Савета Народных Камісараў "Аб засяроджванні пажарнай справы ў Народным камісарыяце Унутраных Спраў" пры Ўпраўленні камунальнай гаспадаркі НКВД БССР створаны Беларускі пажарны аддзел (Белпажаддзел) - першы ў Беларусі дзяржаўны орган, кіраваўшы пажарнай аховай.

1921 г. 18 сакавіка.

Падпісаны Рыжскі мірны дагавор, у адпаведнасці з якім Заходняя Беларусь (Гродзенская, заходнія паветы Мінскай і ўсходнія паветы Віленскай губерніі (тэрыторыя агульнай плошчай 113 000 кв. км з насельніцтвам каля 4 млн. Чалавек) адышла да Польшчы. Па прынятым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам, тут былі ўтвораны Беластоцкае, Наваградскае, Палескае і Віленскае ваяводства.

8-9 верасня 1921 г. у Варшаве адбыўся I агульнадзяржаўны з'езд дэлегатаў пажарнай аховы Польшчы, на якім быў створаны Галоўны Саюз Пажарнай Аховы Рэчы Паспалітай Польскай (з 1933 г. - Саюз Пажарнай Аховы). На тэрыторыі ваяводстваў былі створаны: Навагрудскі Саюз з цэнтрам у Баранавічах - 4 сакавіка 1923 г., Віленскі Саюз (акрамя Віленшчыны ахопліваў тэрыторыі цяперашніх Ашмянскага, Браслаўскага, Маладзечанскага і Пастаўскага раёнаў Рэспублікі Беларусь) - 27 мая 1923 г., Палескі Саюз з цэнтрам у Пінску - 14 лютага 1926 г., Беластоцкі Саюз, пад "юрысдыкцыю" якога падпадала частка сучаснай Гродзенскай вобласці - 9 чэрвеня 1923 г.

1921 г. 13 мая.

СТА прымае пастанову "Па тэрміновым правядзенні супрацьпажарных мерапрыемстваў ў 1921 годзе". ВСНХ даручаецца прыняць тэрміновыя меры да вырабу супрацьпажарнага інвентару, Народнаму камісарыяту харчавання - забяспечыць асабісты склад пажарных каманд харчовай пайкай.

1921 г. 18 мая.

Народным камісарам працы прынята інструкцыя "Аб парадку правядзення трудавой павіннасці па барацьбе з пажарамі".

1921 г. 6 чэрвеня.

СНК БССР прымае рашэнне аб правядзенні мабілізацыі коней для пажарных каманд.

1921 г. 11 ліпеня.

ВСНХ і Народны Камісарыят рабоча-сялянскай інспекцыі БССР (НКРСІ) выдаюць сумесны цыркуляр "Аб мерах супрацьпажарнай аховы фабрык і заводаў".

1921 г. 9 жніўня.

НКРСІ БССР выдае цыркуляр "Аб арганізацыі масавага абследавання ва ўсебеларускім маштабе па барацьбе з пажарамі", якім прапаноўвалася правесці масавае супрацьпажарнае абследаванне ва ўсіх акругах, паветах, воласцях і вёсках.

1923 г. 23 сакавіка.

У Маскве праведзена Першая Усерасійская пажарная канферэнцыя, у рабоце якой прымаюць удзел і дэлегаты ад БССР. Канферэнцыя вырашыла аднавіць добраахвотныя пажарныя арганізацыі ў гарадах і сельскай мясцовасці, зацвердзіла праект Статута ДПО, а таксама прапанавала распрацаваць тыпавы план дэпо для сельскіх пажарных дружын.

1921 г. 25 красавіка.

ВСНХ БССР выдае абавязковае пастанову Інспекцыі па ахове прамысловых прадпрыемстваў СНХ Беларусі ад пажараў. Пастановай кіраўнікам аб'ектаў прадпісвалася прывесці ў спраўны стан усю наяўную на фабрыках і заводах пажарнае маёмасць.

1923 г. 8 снежня.

Савет Працы і Абароны прымае пастанову № 344 "Аб статыстычным ўліку пажараў", у адпаведнасці з якой статыстычнаму ўліку падлягаюць усе пажары, якія адбываюцца на тэрыторыі СССР.

1924 г. 7 сакавіка.

Першае ўзбуйненне БССР - у яе склад уключаны 15 паветаў Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў.

1924 г. красавік.

У сувязі з узбуйненнем БССР Белпажаддзел рэарганізуецца ў Цэнтральны Пажарны Аддзел Галоўнага Упраўлення камунальнай гаспадаркі НКВД БССР.

1924 г. верасень.

Праведзена першая Усебеларуская пажарная канферэнцыя, на якой прынята "Палажэнне аб прафесійных пажарных камандах", вырашаны пытанні арганізацыі добраахвотных пажарных дружын.

1924 г. верасень.

Пачаў выходзіць часопіс "Пажарны". Пазней яго месца заняло аднавіўшая у сакавіку 1925 г. свой выпуск "Пажарнае справа", якая мела пастаянную рубрыку "Пажарная справа ў Беларускай ССР".

1924 г. 12 снежня.

Адкрыла дзеянне першае ў гісторыі Беларусі рэспубліканскае аб'яднанне пажарных добраахвотнікаў - Усебеларускае пажарнае таварыства (праіснавала да 1929 г.).

1925 г. 25 лютага.

Для каардынацыі дзейнасці дзяржорганаў у барацьбе з пажарамі пры ЦПО быў утвораны Міжведамасны пажарны савет.

1925 г. 22 мая.

СНК БССР прымае пастанову "Аб мерапрыемствах па барацьбе з пажарамі ў сельскіх мясцовасцях".

1925 г. 22-26 лістапада.

У Мінску прайшла II Усебеларуская канферэнцыя камунальных работнікаў, якая разгледзела пытанне "Аб стане пажарнай аховы ў БССР і мерах па яе паляпшэнню".

1925 г.

У СССР пачаты серыйны выпуск айчынных пажарных аўтамабіляў, дзякуючы чаму да сярэдзіны 1930-х гг. завяршаецца пераход пажарных каманд на аўтамабільную цягу.

1926 г. 29 жніўня.

Пастановай Прэзідыума ЦВК БССР "за пяцідзесяцігадовую самаадданую працу па барацьбе са стыхійнымі народнымі бедствамі" Мінскае вольнае пажарнае таварыства ўзнагароджана вышэйшай рэспубліканскай узнагародай - ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга БССР. Праз год за вялікія заслугі ў забеспячэнні пажарнай бяспекі Чырванасцяжнай будзе ўзнагароджана Віцебскае добраахвотнае пажарнае таварыства.

1926 г.

Рашэннем Народнага камісарыята працы прафесія пажарнага па ступені небяспекі і шкоднасці аднесена да вышэйшай катэгорыі.

1926 г. 2 снежня.

Другое ўзбуйненне БССР - у яе склад уключаны Гомельскі і Рэчыцкі паветы.

1927 г. 18 ліпеня.

Пастановай УЦВК зацверджана "Палажэнне аб органах дзяржаўнага пажарнага нагляду". Да канца года ў БССР складваецца адзіная сістэма дзяржаўнага пажарнага нагляду, якая пры сумесных намаганнях прафесійных гарадскіх і аб'ектавай пажарных частак і добраахвотных памочнікаў з рабочых і служачых павінна была забяспечыць рашэнне ўсяго комплексу пытанняў па паспяховай барацьбе з агнём у гарадах, сельскіх мясцовасцях і на прамысловых прадпрыемствах .

1929 г. 5 сакавіка.

Прымаюцца "Правілы і нормы для прамысловага будаўніцтва", у якія ўпершыню ўключаюцца супрацьпажарныя патрабаванні, што прад'яўляюцца да будаўніцтва прамысловых аб'ектаў. У гэтым жа годзе НКВД выдае "Тыпавыя правілы мер бяспекі пры вядзенні будаўнічых работ" і цыркуляры "Аб узмацненні пажарнай аховы ў вёсцы", "Аб пажарнай ахове тэатраў, кіно, народных дамоў".

1929 г. 15 лістапада.

НКВД прыняў пастанову "Аб ліквідацыі Усебеларускага Пажарнага Таварыства", з перадачай усёй маёмасці і сродкаў НКУС.

1929 г. 1 снежня.

У Мінску адкрыліся кароткатэрміновыя Усебеларускія пажарныя курсы, якія паклалі пачатак арганізацыі падрыхтоўкі беларускіх пажарных спецыялістаў.

1930 г. 3 студзеня.

ЦВК СССР прыняў Закон "Аб службе ў пажарных арганізацыях".

1930 г. 22 снежня.

У сувязі з ліквідацыяй НКВД БССР Галоўнае Упраўленне камунальнай гаспадаркі, у складзе якога знаходзіўся Цэнтральны Пажарны Аддзел, перададзена ў вядзенне СНК БССР.

1931 г. 4 сакавіка.

СНК прымае рашэнне аб цэнтралізацыі пажарнай аховы - Пажарная ахова перададзена ў склад Народнага камісарыята камунальнай гаспадаркі. Ведамасная пажарная ахова застаецца ў складзе Народных камісарыятаў шляхоў зносін, Ваенна-Марскога Флота і воднага транспарту.

1931 г. 23 ліпеня.

Урад разгледзеў пытанне "Аб арганізацыі супрацьпажарнай аховы ў саўгасах і калгасах".

1931 г. 8 верасня.

Прынята пастанова СНК БССР "Аб рэарганізацыі пажарнай аховы" у адпаведнасці з якой пажарная ахова перадавалася з вядзення УКХ НКВД ў створаны Народны камісарыят камунальнай гаспадаркі БССР (НККХ), дзе стваралася Упраўленне пажарнай аховы.

1932 г. 21 жніўня.

Пры паўнамоцным прадстаўніцтве ОГПУ па БССР арганізавана Камісія па барацьбе з пажарамі пад старшынствам старшыні СНК БССР Н.М. Галадзеда.

1932 г.

На буйных прамысловых і стратэгічна-важных аб'ектах пачынае стварацца ваенізіраваная пажарная ахова, падпарадкаваная Аб'яднанаму Дзяржаўнаму Палітычнаму Кіраўніцтву пры Савеце Народных Камісараў СССР. На тэрыторыі БССР першыя ваенізіраваныя пажарныя каманды створаны на Магілёўскай фабрыцы штучнага валакна, БелДРЭС і Асінторф.

1932 г. 4 кастрычніка.

Пастановай СНК СССР створана Мясцовая супрацьпаветраная абарона - дзяржаўная арганізацыя, вырашаючая задачы абароны насельніцтва і тэрыторый у ходзе вядзення баявых дзеянняў.

1933 г. 1 студзеня.

Для выкліку падраздзяленняў пажарнай аховы уведзены адзіны тэлефонны нумар "01".

1933 г. 27 верасня.

На базе 2-й пажарнай каманды г. Мінска адкрыта Пажарна-тэхнічная школа па падрыхтоўцы каманднага складу пажарнай аховы.

1933 г. 16 лістапада.

Ваенізіраваная пажарная ахова на прадпрыемствах БССР перададзена ў вядзенне Упраўлення памежнай аховы і войскаў ОГПУ БССР. Дадаткова створаны ваенізіраваныя пажарныя каманды на Калодзішчанскай радыёстанцыі і Мінскай ЦЭЦ, а для агульнага кіраўніцтва ўсімі падначаленымі часткамі - Інспекцыя Ваенна-пажарнай аховы УПОиВ ОГПУ.

1933 г. 10 снежня.

СНК БССР прымае пастанову "Аб мерапрыемствах па ахове тарфяных балот ад пажараў".

1934 г. 15 ліпеня.

Пастановай Прэзідыума ЦВК БССР утвораны НКУС БССР, у вядзенне якога перададзена пажарная ахова.

1934 г. 19 ліпеня.

У адпаведнасці з Загадам НКВД № 001 у складзе апарата НКВД БССР арганізаваны Аддзел Пажарнай Аховы.

1934 г. 29 жніўня.

У адпаведнасці з Загадам НКВД СССР № 0043 ад 20 жніўня 1934 г. Загадам НКВД БССР № 0021 усе размешчаныя на тэрыторыі БССР часткі ваенізіраванай пажарнай аховы перададзены ў вядзенне ГПА НКВД БССР.

1934 г.

Ствараецца самастойны прафесійны саюз рабочых пажарнай аховы.

1935 г. 1 сакавіка.

У адпаведнасці з дырэктывай № 104786 НКВД СССР на Аддзелы пажарнай аховы НКВД саюзных рэспублік ускладзена праца па сістэматычным абследаванні супрацьпажарнага стану прамысловых прадпрыемстваў, стану пажарнай аховы і вядзення следства.

1935 г. 25 жніўня.

Выходзіць цыркуляр ГПА НКВД БССР № 43 "Аб разгортванні выхаваўчай работы сярод вучняў па пытаннях пажарнай бяспекі".

1935 г. 22 верасня.

Выходзіць цыркуляр ГПА НКВД БССР № 46 "Аб ліквідацыі платных апаратаў добраахвотных пажарных таварыстваў і саміх добраахвотных пажарных таварыстваў у раёнах". Увесь асабісты склад і маёмасць таварыстваў перадаваліся гарадскім, пасялковым або аб'ектавым добраахвотным пажарным дружынам.

1935 г. 14 снежня.

Загадам НКВД БССР № 401 "Аб забеспячэнні своечасовага і хуткага выезду на пажары" ўсталёўваўся "такі парадак, каб часткі выязджалі на пажар праз адну хвіліну пасля выкліку".

1936 г. 23 лютага.

Для выканання Загаду НКВД СССР № 0043 і ў адпаведнасці з Загадам НКВД БССР № 0021 праведзена атэстацыя начальніцкага складу частак ВПО І ДВА НКУС БССР

1936 г. 7 красавіка.

ЦВК і СНК СССР прымаюць новае "Палажэнне аб Дзяржаўным пажарным наглядзе і аб гарадской пажарнай ахове". Органам Дзяржаўнага пажарнага нагляду перададзена кіраўніцтва добраахвотнымі пажарнымі дружынамі.

1937 г. 3 студзеня.

На тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая ўваходзіць у склад Польшчы, Наваградскім Саюзам пажарнай аховы пачала выдавацца, адразу як дадатак да газеты "Zycie Nowogrodzkie" ( "Навагрудская жыццё"), а з сёмага нумара ў выглядзе самастойнага друкаванага органа, газета "Zycie pozarnicze Nowogrodczyzny" ( "Пажарная жыццё Навагрудчыны") - першае перыядычнае друкаванае выданне на тэрыторыі Беларусі.

1937 г.

Праводзяцца Першыя Усесаюзныя і Першыя Усебеларускія спаборніцтвы пажарнай аховы, якія паклалі пачатак пажарна-прыкладным (пажарна-выратавальным) спорце.

1938 г. 12 лютага.

Загадам НКВД СССР № 101 дзень прыняцця прыняў дэкрэта "Аб арганізацыі дзяржаўных мер барацьбы з агнём" - 17 красавіка - абвешчаны прафесійным святам - Днём савецкай пажарнай аховы.

1939 г. 9 ліпеня.

Загадам НКВД БССР № 0069 абвешчаны штаты інспектарскіх груп пажарнай аховы УНКВД абласцей БССР, уведзеныя загадам НКВД СССР № 00340. У складзе УНКВД па Віцебскай, Гомельскай, Мінскай, Магілёўскай і Палескай абласцей ствараюцца Інспекцыі пажарнай аховы.

1939 г. 17 верасня.

Прымаючы пад увагу напад Германіі на Польшчу, СССР заявіла пра намер узяць пад сваю апеку беларускае і ўкраінскае насельніцтва, якое жыве ў Польшчы - Чырвоная Армія перайшла савецка-польскую мяжу і да 25 верасня вызваліла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну.

1939 г. 29 верасня.

Загадам НКВД БССР № 00105 у адпаведнасці з загадам НКВД СССР № 001099 ад 14 верасня 1939 г. Аддзел пажарнай аховы НКУС БССР рэарганізаваны ва Упраўленне пажарнай аховы НКВД БССР.

1939 г. 2 лістапада.

Пастановай СНК СССР № 1816 было зацверджана "Палажэнне аб пажарнай ахове сельскіх населеных пунктаў".

1939 г. 14 лістапада.

3-я (пазачарговая) сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла Закон "Аб прыняцці Заходняй Беларусі ў склад Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі".

1939 г. 10 снежня.

СНК БССР прыняў пастанову № 1145 "Аб арганізацыі пажарнай аховы ў заходніх абласцях Беларускай ССР", у адпаведнасці з якой на тэрыторыі Заходняй Беларусі былі створаны Інспекцыі пажарнай аховы УНКВД па Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях, а ўся пажарная ахова арганізавана па існуючым у БССР прынцыпе.

1940 г. 4 сакавіка.

Інспекцыі пажарнай аховы НКУС БССР пераўтворацца ў Аддзелы пажарнай аховы.

1940 г.

Загадам НКВД СССР уведзены ў дзеянне "Баявы статут пажарнай аховы" і "Статут унутранай службы ў пажарнай ахове".

1940 г. 10 лістапада.

У адпаведнасці з Загадам НКВД БССР № 522 ад 5 лістапада 1940 г. пажарная ахова г. Мінска падпарадкавана ГПА УНКВД па Мінскай вобласці.

1940 г. 13 снежня.

Прынята разгорнутая праграма падрыхтоўкі да пажаранебяспечнага перыяду 1941 г., па якой супрацьпажарныя мерапрыемствы ахоплівалі ўсе галіны народнай гаспадаркі і жылы сектар.

1941 г. 22 чэрвеня.

Без абвяшчэння вайны фашысцкая Германія напала СССР - пачалася Вялікая Айчынная вайна.

1941 г. 23 чэрвеня.

Асабісты склад пажарнай аховы БССР перакладзены на казарменнае становішча, пачаў барацьбу з пажарамі, якія ўзнікаюць ад абстрэлаў варожай артылерыі і авіяцыі. Пасля акупацыі Беларусі УПА НКВД БССР часова спыніў сваю дзейнасць. 239 эвакуяваных байцоў і камандзіраў пажарнай аховы былі накіраваны ў распараджэнне ГУПО НКВД Масквы.


Назад
Закрыть
Зачыніць Зачыніць Зачыніць
Зачыніць

Центральный аппарат МЧС

Территориальные управления

Департаменты

Закрыть

Территориальные управления

Закрыть